• |SassY|
  aka eXo |SassY|
  Level 16
  71,17 Stunden / 2 Wochen
  In-Game
 • Spielt im Moment

  31,72 Stunden / 2 Wochen
  112,28 Stunden gespielt
 • In letzter Zeit gespielt

  8 Stunden / 2 Wochen
  8 Stunden gespielt
  5 Stunden / 2 Wochen
  5 Stunden gespielt
  5 Stunden / 2 Wochen
  10 Stunden gespielt
  4 Stunden / 2 Wochen
  24 Stunden gespielt
  3 Stunden / 2 Wochen
  137 Stunden gespielt
  3 Stunden / 2 Wochen
  11 Stunden gespielt
  3 Stunden / 2 Wochen
  251 Stunden gespielt
  3 Stunden / 2 Wochen
  3 Stunden gespielt
 • Besitzt